Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Om oss

Vi har grävt ner kabel och rest ledningsstolpar i 50 år.

1973 grundades KE-Schakt av Jerry Öquist, Svensbyn i samband med inköpet av en Fordson Major, grävlastare. Ett redan då lämpligt koncept och redskap för just linjebyggnad och annat kabelarbete i och med kombinationen av frontlastare och grävaggregat på samma maskin. De första, stora uppdragsgivarna var Piteå Elverk samt Televerket.

Idag, drygt 50 år senare, drivs verksamheten av Jerrys söner, Peder och Daniel. KE Schakt är också en arbetsgivare för cirka tio medarbetare med viss förstärkning under sommarperioden tillika högsäsong.

Verksamhetens huvudsakliga inriktning, har från första stund varit så kallade “kommunikationsschakter”. Mer specifikt; schaktuppdrag kopplat till el-, tele- och fibernät. Att man varit samma inriktning trogen, över lång tid, har gett värdefulla kunskaper och rutin. Detta i kombination med en ändamålsanpassad maskinpark gör KE-Schakt till en leveranssäker och effektiv specialist.

KE Schakt har utöver kapacitet och kompetens på maskinsidan, egen el-auktorisation. Det vill säga; kompetens och tillstånd att utföra elarbeten. Verksamheten är även ansluten till maskinförmedlingaorganisationen BDX.

Utöver kärnverksamheten utför man även mer traditionella schakt- och maskin uppdrag som till exempel snöröjning, skogsvägsetablering och vägunderhåll samt tillverkning av vintervägar för timmertransport.

Vill du veta mer om KE Schakts maskinpark och kapacitet, se undersidan “Maskinpark”. Har du andra funderingar, hör av dig!

“KE Schakt är en trogen, engagerad och kompetent leverantör som vi samarbetat med i obruten följd sedan 80-talet”

Kund