Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Våra tjänster

Gräv- & Schakt

Marketablering kabel

Traditionell kabeletablering i grav är en typ av uppdrag som vi har stor erfarenhet av. Utför hög effektivitet, har vi rutin kring risker och ansvar vad gäller exempelvis befintlig kabel och kommunikation. Vi utför kompletta insatser med återställning och planering efter ingrepp.

Gräv- & Schakt

Linjearbeten

Linjeunderhåll och nyetablering i fält, är även det ett område vi jobbat inom sedan start. Insatserna kombinerar effektivitet och säkerhetsarbete då det finns risker med både fallhöjd och elektrisk spänning. Här är vår välanpassade maskinpark särskilt viktig för ett, över tid, gott resultat. I dessa uppdrag följer vi elnätsbranschens riktlinjer, EBR-standard för elarbeten.

Specialuppdrag

Rörtryckning med schaktfri metod

Att etablera kabelburen kommunikation med hjälp av vårt lufttrycksdrivna hammarspett, är en mycket effektiv tjänst som vi tillhandahåller. Istället för att gräva hål på ytsikt som till exempel asfalterade vägar, kan vi med minimal påverkan leda kabel under exempelvis en vägbana. Detta sparar både tid, pengar samt minskar störningen för vardagliga funktioner.

Entreprenad

Vägetablering & underhåll

Utöver kärnuppdragen inom linje och kabel, utför vi även mer traditionella entreprenader. Olika former av vägunderhåll som t.ex. sladdning och snöröjning samt etablering av skogs- och vintervägar är vanligt förekommande uppdrag, framförallt under lågsäsong.

I över 50 år har vi jobbat med etablering av kommunikation i marken samt genom luftledning. En resa från elnätsutbyggnad till fiberbommen. Nu tar vi sats mot framtidens utmaningar.